Tofte Musikkorps
Tofte Musikkorps
 • Historie    • Styre og stell 2024    • Besetning    • Terminliste    • Tidligere arrangementer    • Medlemsinformasjon    • Kontakt oss    

 

 

   Historie

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 

 

 


Vi spiller på Klokkarstua Helsetun 1. mai 2015

Lang historie for musikkorpset på Tofte

På Tofte har det vært et aktivt amatørkorpsmiljø siden 1909. Først på banen var Sagene Hornmusikkforening som ble stiftet i mars det året. Fra 1928 til 1967 var det TO musikkorps på stedet. Tofte Fagforenings Musikkorps kom nemlig på banen i 1928. Disse to korpsene ble slått sammen i 1967, og ble til TOFTE MUSIKKORPS. Korpset regner sin alder fra 1909, og teller nå ned til å feire 100 år i 2009!

Gunnar Andersen er et av korpsets eldste, aktive medlemmer. Han startet sin karriere i amatørkorpsenes verden da Tofte skoles musikkorps så dagens lys i 1952. Da var han 13 år, og vokste fort fra skolekorpset. Allerede i 1956 fant han veien til Sagene Hornmusikkforening.

Gunnar har påtatt seg å skrive historien om Tofte Musikkorps. Siden det var Sagene Hornmusikkforening som var hans korps, har han stort sett konsentrert seg om det korpset. Som han sier selv - i et PS bakerst i del 5 - har han basert historien delvis på boka som korpset ga ut i 1999 i anledning 90 årsjubileet: "Musikkorpsenes historie på Tofte", skrevet av Roy Borgersen og delvis på egen hukommelse.

Vi har valgt å dele manuskriptet hans i fem deler for at oversikten skal bli enklere. Bildene som er klippet inn i teksten er scannet fra korpsboka vår. Derfor er kvaliteten ikke særlig god. Originalene finnes i De lokalhistoriske samlingene på Biblioteket på Tofte, og vi vil etterhvert låne dem der for å få bedre kvalitet.

Historien om de 39 årene Tofte Fagforenings musikkorps eksisterte, vil også komme inn etterhvert.
 

 

 

Tofte Musikkorps - på marsj fra 1909