Tofte Musikkorps
Tofte Musikkorps
 • Historie    • Styre og stell 2024    • Besetning    • Terminliste    • Tidligere arrangementer    • Medlemsinformasjon    • Kontakt oss    

 

 

   Styre og stell 2024

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 

 

 


Seminar på Kongsberg januar 2017

Årsmøtet ble avholdt 19. februar 2024, og styret pr 2024 består av følgende personer:

Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du sende en e-post til:  toftemusikkorps@gmail.com.
  

Verv  Navn  Adresse  Telefon  E.mail  0  0  0  0  0 
Leder   Elin Kristiansen                  
Nestleder   Ole Andre Eriksen                  
Sekretær   Helge Skåtun                  
Kasserer   Bergliot Hagenlund                  
Korpssjef   Marit Sutterud                  
Leder mus.utvalg   Hilde Vedeler                  
Materialforvalter   Tor Martin Vedeler                  
Varamedlem   Marianne Krane                  
Varamedlem   Maren Van Son                  

  

 

 

Tofte Musikkorps - på marsj fra 1909