Tofte Musikkorps
Tofte Musikkorps
 • Historie    • Styre og stell 2024    • Besetning    • Terminliste    • Tidligere arrangementer    • Medlemsinformasjon    • Kontakt oss    

 

 

   Styre og stell 2024
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 

 

 


Anita Fogge i aksjon på parkkonserten i juni 2016

Dirigent

Anita Fogge har vært korpsets dirigent fra 1. mai 2016.  Hun avløste Ståle Abrahamsen som hadde hatt det musikalske ansvaret i 20 år.

Korpset kjente Anita godt fra før.  Hun har vært både instruktør på seminar og gjestedirigent ved flere anledninger.  Som Ståle har hun også vært musiker i Forsvarets Stabsmusikkorps - med trompet som sitt instrument.  Som militærmusiker blir man tidlig pensjonsert, og det er der Anita befinner seg nå - som pensjonist.  Men med yrke musiker, er det mye man kan gjøre som selvstendig.  Hun tar på seg oppdrag av ymse slag - bl.a. teater- og operaoppsetninger, musikk ved spesielle arrangementer (som spilling på lur i skogen). 

Anita dirigerer også Tofte skolekorps.  Hun bor på Saltnes i Østfold.

 

 

   
 

 

 

Tofte Musikkorps - på marsj fra 1909