Tofte Musikkorps
Tofte Musikkorps
 • Historie    • Styre og stell 2024    • Besetning    • Terminliste    • Tidligere arrangementer    • Medlemsinformasjon    • Kontakt oss    

 

 

   Tidligere arrangementer
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 

 

 Ny fane (banner) til Tofte Musikkorps

Som første punkt på programmet ved festforedraget på Samfunnshuset den store jubileumsdagen ble korpsets nye banner avduket.

Det gamle banneret, som vi trodde var fra 1967, var kort og godt revnet, og korpset hadde ønsket seg et nytt banner som "bursdagspresang".

Tofte og Hurum Fagforening og Hurum Energiverk var begge skjønt enige om at det var en verdig gave til en 100 årsjubilant, og de ga korpset et like stort beløp hver - et beløp som sørget for at banneret ble fullfinansiert!

Styreleder Anne-Berit Svarverhaugen og korpssjef Marit Sutterud kunne særdeles forøyde og glade avduke det nye banneret!

PS - Og hvis banneret ikke var fra 1967, når var det fra da? Jo, det gamle, burgunderrøde banneret fikk Sagene Hornmusikkforening 17. mai 1956, og det var "Damegruppa" som sørget for det. Vi kan se det på et bilde fra 1959.
Da de to korpsene ble slått sammen i 1967, ble fanen sendt til Drøbak for "omsøm" - navnet ble forandret. DS

   
 

 

 

Tofte Musikkorps - på marsj fra 1909